Pilotprojekt expanderar Svenska kyrkans solelsklubb

Svenska kyrkans solelsklubb växer ytterligare nu när beslut har tagits om en ny solcellsanläggning i Dörby strax utanför Kalmar, av Växjö stift, skriver Kyrkans Tidning.

- För att komma till rätta med klimatfrågan måste man arbeta på många områden: vind-, vatten- och solenergi. Vi vill vara med i det miljöarbetet och hoppas att det kan bli vettigt ekonomiskt över tid, säger Per-Wilhelm Siewertsson, specialist inom mark- och fastighetsförvaltning, Växjö stift till Kyrkans Tidning.

Kostnaden för solcellsanläggningen omfattar 600 000 kronor.

Energimyndigheten kan ge en subvention på 30 procent av investeringskostnaden. Motsvarande siffra från Jordbruksverket är 40 procent, skriver Kyrkans Tidning.

 - Men vi kan inte räkna med att vi får beviljat vår ansökan om bidrag i våra kalkyler. Och det tar tid för myndigheterna att fatta beslut, säger Per-Wilhelm Siewertsson.

255 kvadratmeter solcellspaneler har satts upp. Anläggningen beräknas producera omkring 40 kilowattimmar (kWh) per år - 30 kWh ska gå till gården - den resterande delen säljer arrendatorn till Eon.

Bättre möjligheter att lagra energin skulle ha gjort det möjligt att använda hela elproduktionen på gården.

- Dagens batteriteknik har tyvärr för dålig kapacitet och kostar för mycket, säger han samtidigt som han tror att tekniken i framtiden kommer att bli både bättre och billigare.