SLP förvärvar logistikanläggning i Jönköping

Genom transaktionen kommer Tosito att gå in som minoritetsägare i SLP. Foto: SLP

SLP har genom bolagsaffär idag förvärvat och tillträtt ännu en modern logistikfastighet. Fastigheten är belägen i det attraktiva logistikläget Stigamo i Jönköping. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 251 miljoner kronor och fastigheten genererar ett hyresvärde om 13,7 miljoner kronor.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om ca 21 800 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd där merparten av ytan hyrs av Emotion Logistics med en hyrestid om dryga sju år. För en mindre del av lokalerna, som ännu inte är uthyrd, lämnar säljarna en nioårig hyresgaranti. Samtliga byggnader kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

– SLP stärker ytterligare sin position i Jönköping och vi får genom förvärvet ännu en modern logistikanläggning på attraktivt läge i vår portfölj. Fastigheten uppförs med miljöcertifiering, väl i linje med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom koncernen, säger Peter Strand, vd i SLP.

Genom transaktionen kommer en av säljarna, Tosito, även att gå in som minoritetsägare i SLP.

– Efter en mycket effektiv försäljningsprocess ser vi fram emot att gå in som delägare i SLP. Vi har imponerats av den tillväxtresa bolaget har gjort och har stora förhoppningar på bolagets kommande utveckling, säger Tommy Fritz, vd på Tosito.