Bolk Transport förvärvar 50 procent i Uddevalla Specialtransporter

Bolk Transport förvärvar 50 procent i Uddevalla Specialtransporter. Foto: Svensk FöretagsFörmedling

Med professionellt stöd av Svensk FöretagsFörmedling har det holländska företaget Bolk Transport förvärvat 50 procent av Uddevalla Specialtransporter. De två företagen är verksamma på liknande marknader, och de har bestämt sig för att samarbeta.

– Under ett mycket bra första möte i slutet av 2021 växte det ömsesidiga förtroendet oss emellan. Vi kommer att arbeta nära tillsammans i vindkraftsprojekt i Skandinavien och ta tillvara på varandras utrustning, kunskap och personal, berättar André Pluimers. General Manager på Bolk Transport.

All förnyelsebar energi är på frammarsch och vindkraften kommer starkt. Vindkraftverken har blivit allt högre och större, allt för att skapa bättre effektivitet och lönsamhet. De höga tornen och rotorbladen forslas på väg, och planeringen och genomförandet av transporterna kräver stor kunskap, mycket specialiserade fordon och en kompetent personal. Uddevalla Specialtransporter har sedan starten 1986 kunnat erbjuda alltmer avancerade transporttjänster åt bland annat vindkraftsindustrin.

– Det har varit ett bra projekt och vi har haft ett nära och fruktsamt samarbete med Stefan Svanberg. Att tillsammans med min kollega Martin Strandell fått vara rådgivare och projektleda denna affär har varit mycket stimulerande och jag är övertygad om att samarbetet kommer att stärka båda företagen markant, avslutar Torbjörn Hermansson, Partner och rådgivare på Svensk FöretagsFörmedling.