Gyllene tider för godståg från Kina

För närvarande ökar antalet transporter av järnvägs-containrar från Kina till Europa snabbt. Många företag kräver detta, och även företager Scan Global Logistics, har skickat sitt första tåg från Kina till Europa. 

- Efterfrågan på godståg från Kina har verkligen exploderat efter koronakrisens utbrott, förklarar Ulrik Jensen, järnvägschef på Scan Global Logistics till danska Transportmagasinet. Resan varar runt 16 dagar.

-  Detta är ett så kallat blocktåg med containrar, som alla står till Scan Global Logistics förfogande.

- Behovet av att köpa ett sådant "blocktåg" baseras på den betydande ökningen av volymer från Kina, förklarar VD Mads Drejer från Scan Global Logistics.

- Tågtransporter från Kina till Europa är mycket pålitliga, svarar Mads Drejer.

- Järnvägen har gått från att vara mer en nödprodukt för sex till sju år sedan till att vara en produkt som företag faktiskt planerar för.

Det finns flera avgångar varje vecka från Kina. Det kan vara allmän last som fem pallar för en kund eller en hel 40 fots container för en annan kund.

- Vi upplever för närvarande en växande efterfrågan på den här produkten, delvis för att korona-situationen har gjort luftfraktexporten betydligt dyrare, säger Mads Drejer till Transportsmagasinet.