Tammerfors spårväg startar driften den 9 augusti 2021

Ett historiskt steg togs nyligen angående spårvägens testkörningar i finländska staden Tammerfors. Spårvagnen kördes till stadens centrala torg Pyynikintori för första gången. 

Testkörningarna i stadens centrum har gått som förväntat. Testerna utgör en mångsidig helhet, där både spårvagnssystemet och nya spårvagnar testas. 

Den 2 december startade även träningskörningar för trafikledare. I januari 2021 börjar utvecklingen av en praktisk serviceträning med testpassagerare. Förutom att spårvagnarna numera utgör en permanent del av Tammerfors transportsystem, körs nu även underhållsutrustning regelbundet längs spårnätet. 

Driften av Tammerfors järnväg börjar den 9 augusti 2021. Innan dess finns det fortfarande många steg innan man kan säkerställa ett smidigt trafikflöde i framtiden. 

Testkörningarna kommer att fortsätta fram till trafikstarten, och underhållsutrustningen som rör sig på spårvägen kommer också att vara en bekant syn för dem som bor eller besöker denna Tammerfors.

Hittills har testkörningar vid Tammerfors spårväg genomförts av Škoda Transtech Oy, en ledande vagnstillverkare, och Tram Alliance, som bygger spårvägar. I början av december startar även VR, som ansvarar för Tammerforsspårvagnens trafik, testkörningar i staden..

Tampereen Raitiotie Oy, som äger spårvagnssystemet och vagnarna, ansvarar för testkörningarnas samordning.